jump to main content

Cardiff University
 
Cynnwys
Astudio Ann Griffiths
Testunau digidol
Gwaith Ann Griffiths
Hawlfraint
Gwybodaeth
Cysylltu
 
English (Home)
 
 
Catalog y Llyfrgell
Prifysgol Caerdydd

Prifysgol Caerdydd

I fynd at y fersiynau digidol, cliciwch ar y teitl yn yr rhestr isod. Bydd hynny’n mynd â chi at gofnod yr eitem ar Gatalog Llyfrgell Prifysgol Caerdydd (Voyager), a fydd yn rhoi manylion ynghylch maint y ffeiliau, etc., ac yn rhoi mynediad i’r fersiwn digidol.

LlGC 694D
Yr unig lythyr yn llaw Ann Griffiths.

LlGC 3292E (9)
Llythyr diddyddiad oddi wrth John Hughes, Pontrobert at Ann Griffiths.

LlGC 3292E (10)
Llythyr oddi wrth John Hughes, Pontrobert at Ruth Evans (13 Tachwedd 1804).

LlGC Cwrt Mawr 1491B
Llofnod Ann Griffiths ar dudalen yn y casgliad o farddoniaeth, 'Llyfr Dolwar Fach'.