jump to main content

Cardiff University
 
Cynnwys
Astudio Ann Griffiths
Testunau digidol
Gwaith Ann Griffiths
Hawlfraint
Gwybodaeth
Cysylltu
 
English (Home)
 
 
Catalog y Llyfrgell
Prifysgol Caerdydd

Prifysgol Caerdydd

I fynd at y fersiynau digidol, cliciwch ar y teitl yn yr rhestr isod. Bydd hynny’n mynd â chi at gofnod yr eitem ar Gatalog Llyfrgell Prifysgol Caerdydd (Voyager), a fydd yn rhoi manylion ynghylch maint y ffeiliau, etc., ac yn rhoi mynediad i’r fersiwn digidol.

A - FGH - JK - RS - Z

ALLCHIN, A. M.: ‘Ann Griffiths: An Approach to Her Life and Work’, Transactions of the Honourable Society of Cymmrodorion, Sessions 1972 and 1973, pp.170-84.

ALLCHIN, A. M. (cyf. Dyfnallt Morgan): ‘Diwinydd a Chyfrinydd: Tystiolaeth Ei Llythyrau a’i Hemynau’, yn Dyfnallt Morgan (gol.), Y Ferch o Ddolwar Fach, Caernarfon: Gwasg Gwynedd, 1977, tt.43-56.

ALLCHIN, A. M.: ‘Ann Griffiths, Mystic and Theologian’, The Kingdom of Love and Knowledge: The Encounter between Orthodoxy and the West, London: Darton, Longman & Todd, 1979, chapter 4.

ALLCHIN, A. M.: ‘Discovering Ann Griffiths’, in Brendan O’Malley (ed.), A Welsh Pilgrim’s Manual: Cydymaith y Pererin, Llandysul: Gwasg Gomer, 1989, pp.13-23.

ALLCHIN, A. M.: ‘Companions on the Way: Mary Jones, Ann Griffiths and Ruth Evans’, Resurrection’s Children, Norwich: Canterbury Press, 1998, chapter 2.

ALLCHIN, A. M. (cyf. R. Gerallt Jones): ‘Rhagymadrodd’, yn Rhyfeddaf Fyth . . . : Emynau a Llythyrau Ann Griffiths ynghyd â’r Byrgofiant iddi gan John Hughes, Pontrobert, a Rhai Llythyrau gan Gyfeillion, gol. E. Wyn James, Y Drenewydd: Gwasg Gregynog, 1998, tt.9-18.

BOWEN, Euros: ‘Delweddau Ei Barddoniaeth’, yn Dyfnallt Morgan (gol.), Y Ferch o Ddolwar Fach, Caernarfon: Gwasg Gwynedd, 1977, tt.57-79.

CONRAN, Tony: ‘Ann Griffiths 1776-1805’ [translations of three hymns by Ann Griffiths, ‘Expecting the Lord’, ‘Rose of Sharon’, ‘Full of Wonder’], Welsh Verse: Translations, third edition, Bridgend: Seren Books, 1992, pp.238-41.

DAVIES, John (Tahiti): ‘Gwaith John Davies’, yn Gwaith Ann Griffiths, gol. Owen M. Edwards, Llanuwchllyn: Ab Owen, 1905.

DAVIES, Morris (gol.): [Emynau Ann Griffiths], Casgliad o Salmau a Hymnau, Bala: Robert Saunderson, 1832, emynau 263, 336-50, 387, 421-2.

DAVIES, Morris: Cofiant Ann Griffiths, Dinbych: Thomas Gee, 1865.

[EDWARDS, Owen M.]: ‘Dolwar Fechan’, Cymru, 1 (1891), tt.8-13.

EDWARDS, Owen M. (gol.): Gwaith Ann Griffiths, Llanuwchllyn: Ab Owen, 1905.

EDWARDS, Owen M. (gol.): Cymru, cyf. 30, rhif 174 (Ionawr 1906).

EVANS, D. Tecwyn: Ann Griffiths (1776-1805), Dinbych: Gwasg Gee, 1955.

Brig

[GRIFFITHS, Ann, ac eraill]: [Emynau 186-210], Grawn-sypiau Canaan, neu bigion o hymnau: gan mwyaf o waith . . . Wiliam Wiliams . . . Yr ail argraffiad, gydâ chwanegiad, gol. Robert Jones (Rhos-lan), Y Bala: R. Saunderson, 1805-06.

[GRIFFITHS, Ann, ac eraill]: Casgliad o Hymnau: gan mwyaf heb erioed eu hargraffu o’r blaen, Y Bala: R. Saunderson, 1806.

[GRIFFITHS, Ann, ac eraill]: Casgliad o Hymnau: gan mwyaf heb erioed eu hargraphu o’r blaen, Caerfyrddin: J. Evans, 1807.

GRIFFITHS, Ann: ‘Llythyr Ann Griffiths, gynt o Ddolwar, ym Mhlwyf Llanfihangel, at Gyfaill’, Trysorfa, llyfr 3, rhif 3 (Gorffennaf 1819), tt.76-7.

[GRIFFITHS, Ann]: ‘Llythyr a anfonwyd gan A. D. f. Ll. T. at I. A. Y. G. H.’, Goleuad Cymru, llyfr 2, rhif 37 (Tachwedd 1821), tt.281-2.

GRIFFITHS, Ann:‘Llythyr Ann Griffiths, gynt o Ddolwar Fechan, Llanfihangel, Sir Drefaldwyn, at Gyfaill’, Trysorfa, llyfr 4, rhif 1 (Mawrth 1823), t.19.

[GRIFFITHS, Ann]: [Emynau], yn Morris Davies (gol.), Casgliad o Salmau a Hymnau, Bala: Robert Saunderson, 1832, emynau 263, 336-50, 387, 421-2.

[GRIFFITHS, Ann]: [Llythyrau], yn John Hughes (Pontrobert), ‘Cofiant a Llythyrau Ann Griffiths’, Y Traethodydd, 2:4 (Hydref 1846), tt.420-33.

[GRIFFITHS, Ann]: [Emynau a llythyrau], yn John Hughes (Pontrobert), Cofiant Mrs. Ann Griffiths, Llanfyllin: John D. Jones, 1847.

[GRIFFITHS, Ann]: [Emynau a llythyrau], yn John Hughes (Pontrobert), Cofiant Mrs. Ann Griffiths, ail arg., Aberystwyth: E. Williams a’i Mab, 1854.

[GRIFFITHS, Ann]: [Emynau a llythyrau], yn Morris Davies, Cofiant Ann Griffiths, Dinbych: Thomas Gee, 1865.

[GRIFFITHS, Ann]: ‘Pump o Benillion Anghyhoeddedig i [sic] Ann Griffiths, Sir Drefaldwyn’, Cronicl yr Ysgol Sabbothol (Dolgellau), 5:9 (Medi 1882), t.205.

GRIFFITHS, Ann: The Hymns of Ann Griffiths, of Dolwar Fechan, Translated into English Verse, tr. G. R. Gould Pughe, Blackburn: Geo. H. Durham, 1900.

GRIFFITHS, Ann: Ann Griffiths: Ei Llythyrau a’i Hemynau, ynghyd a Byr-nodiad ar ei Bywyd a’i Gweithiau, gol. Edward Griffiths, Caernarfon: Llyfrfa y Cyfundeb, 1903.

GRIFFITHS, Ann: ‘Gwaith Ann Griffiths’, yn Gwaith Ann Griffiths, gol. Owen M. Edwards, Llanuwchllyn: Ab Owen, 1905.

GRIFFITHS, Ann: A Short Memoir of Ann Griffiths with a Translation of Her Letters and Hymns, tr. Evan Richards, Cadoxton-Barry, Cardiff: E. J. Llewelin, 1916.

GRIFFITHS, Ann: The Hymns of Ann Griffiths Translated into English, tr. R. R. Williams, Liverpool: Brython Press, 1947.

[GRIFFITHS, Ann]: [Llythyr], yn E. Wyn James, ‘ “Llythyr Anghyhoeddedig Ann Griffiths” ’, Cylchgrawn Cymdeithas Hanes y Methodistiaid Calfinaidd, 57:2 (Gorffennaf 1972), tt.34-41.

[GRIFFITHS, Ann]: ‘Ann Griffiths 1776-1805’ [translations of three hymns by Ann Griffiths, ‘Expecting the Lord’, ‘Rose of Sharon’, ‘Full of Wonder’ by Tony Conran], in Tony Conran, Welsh Verse: Translations, third edition, Bridgend: Seren Books, 1992, pp.238-41.

GRIFFITHS, Edward (Meifod) (gol.): Ann Griffiths: Ei Llythyrau a’i Hemynau, ynghyd a Byr-nodiad ar ei Bywyd a’i Gweithiau, Caernarfon: Llyfrfa y Cyfundeb, 1903.

GRIFFITHS, Edward (Meifod): ‘Ann Griffiths Dolwar Fechan’, Y Drysorfa, Gorffennaf 1903, tt.294-9.

GRIFFITHS, Edward (Meifod): ‘Canmlwyddiant Ann Griffiths’, Y Drysorfa, Hydref 1905, tt.455-8.

GRIFFITH[S], Edward (Meifod): ‘III. Eglwysi Dosbarth Meifod’, Methodistiaeth Trefaldwyn Isaf, Caernarfon: Cyfarfod Misol Trefaldwyn Isaf, 1914, tt.119-155.

GRIFFITHS, Thomas: ‘Gwaith Thomas Griffiths’, yn Gwaith Ann Griffiths, gol. Owen M. Edwards, Llanuwchllyn: Ab Owen, 1905.

GRIFFITHS, William Arthur: ‘The 150th Anniversary of the Death of Ann Griffiths, of Dolwar Fach, the Hymn Writer (1776-1805)’, The Montgomeryshire Collections, vol. 53, part 1 (1953), pp.18-33.

GRUFFYDD, R. Geraint: ‘Cefndir Meddyliol a Diwinyddol y Cyfnod’, yn Dyfnallt Morgan (gol.), Y Ferch o Ddolwar Fach, Caernarfon: Gwasg Gwynedd, 1977, tt.15-26.

GRUFFYDD, R. Geraint: ‘Ann Griffiths: Llenor’, Taliesin, 43 (Rhagfyr 1981), tt.76-84.

Brig

HODGES, H. A.: ‘Introduction’, in Homage to Ann Griffiths, ed. James Coutts, Penarth: Church in Wales Publications, 1976, pp.5-13.

HUGHES, John (Pontrobert): Cofiant am y Parch. William Jones, Dol-y-fonddu, a’r Parch. E[van] Griffiths, Meifod; Gweinidogion gyda’r Trefnyddion Calfinaidd yn Sir Drefaldwyn, ynghyd a Byr-gofiant am Mr. T[homas] Griffiths, a Mrs. M[argaret] Griffiths, Brawd a Mam y Parch. E. Griffiths, Caerlleon: J. a J. Parry, 1840.

HUGHES, John (Pontrobert): ‘Cofiant a Llythyrau Ann Griffiths’, Y Traethodydd, 2:4 (Hydref 1846), tt.420-33.

HUGHES, John (Pontrobert): Cofiant Mrs. Ann Griffiths, Llanfyllin: John D. Jones, 1847.

HUGHES, John (Pontrobert): Cofiant Mrs. Ann Griffiths, ail arg., Aberystwyth: E. Williams a’i Mab, 1854.

HUGHES, John (Pontrobert): ‘Gwaith John Hughes, Pont Robert’, yn Gwaith Ann Griffiths, gol. Owen M. Edwards, Llanuwchllyn: Ab Owen, 1905.

ISAAC, Evan: ‘Ann Griffiths’, Prif Emynwyr Cymru, Lerpwl: Gwasg y Brython, 1925, pennod 8.

JAMES, E. Wyn: ‘ “Llythyr Anghyhoeddedig Ann Griffiths” ’, Cylchgrawn Cymdeithas Hanes y Methodistiaid Calfinaidd, 57:2 (Gorffennaf 1972), tt.34-41.

JAMES, E. Wyn: ‘Ann Griffiths’, yn Cwmwl o Dystion, gol. E. Wyn James, Abertawe: Christopher Davies, 1977, tt.99-113.

JAMES, E. Wyn: ‘Rhai Methodistiaid a’r Anterliwt’, Taliesin, 57 (Hydref 1986), tt.8-19.

JAMES, E. Wyn: ‘O! am gael ffydd i edrych’; ‘Wele’n sefyll rhwng y myrtwydd’; ‘O! ddedwydd awr’, Dechrau Canu: Rhai Emynau Mawr a’u Cefndir, Pen-y-bont ar Ogwr: Gwasg Efengylaidd Cymru, 1987, tt.64, 72, 75.

JAMES, E. Wyn: ‘Rhyfedd, rhyfedd gan angylion’, Carolau a’u Cefndir, Pen-y-bont ar Ogwr: Gwasg Efengylaidd Cymru, 1989, tt.67-9.

JAMES, E. Wyn: ‘Y Llyfrau yn Nolwar Fach’, Y Casglwr, 39 (Nadolig 1989), tt.16-17.

JAMES, E. Wyn: ‘Perthynas Ann Griffiths a Williams Pantycelyn (1)’, Barn, 321 (Hydref 1989), tt.26-8 (yn ei gyfres ‘Emynau Williams Pantycelyn ac Ann Griffiths’).

JAMES, E. Wyn: ‘Perthynas Ann Griffiths a Williams Pantycelyn (2)’, Barn, 322 (Tachwedd 1989), tt.23-5 (yn ei gyfres ‘Emynau Williams Pantycelyn ac Ann Griffiths’).

JAMES, E. Wyn: ‘Ann Griffiths, Mary Jones a Mecca’r Methodistiaid’, Llên Cymru, 21 (1998), tt.74-87.

JENKINS, Kathryn: ‘ “Songs of Praises”: The Literary and Spiritual Qualities of the Hymns of William Williams and Ann Griffiths’, The Hymn Society of Great Britain and Ireland Bulletin, vol. 15:5, no. 214 (January 1998), pp.98-109.

JONES, Bedwyr Lewis: ‘Ann Griffiths’, Yr Haul a’r Gangell, cyfres 1976, rhif 1 (Haf 1976), tt.13-18.

JONES, Bobi: gw./see JONES, R. M.

JONES, J. R.: ‘Ann Griffiths’, Llên Cymru, 8:1-2 (1964), tt.33-41.

JONES, J. R.: ‘Pathos yr “Angerdd” Uniongred: Ann Griffiths’, Ac Onide, Llandybïe: Llyfrau’r Dryw, 1970, tt.223-44.

JONES, John (Llanfyllin), ‘Ann Griffiths’, Cymru, cyf. 30, rhif 174 (Ionawr 1906), tt.13-22.

JONES, Lewis (Rhuddenfab): ‘Adgofion Henwr: Tröedigaeth Ann Griffiths, yr Emynyddes’, Y Geninen, 30:4 (Hydref 1912), tt.273-4.

JONES, R. M. (Bobi): ‘Rhagymadrodd’, yn Bobi Jones (gol.), Pedwar Emynydd, Llandybïe: Llyfrau’r Dryw, 1970, tt.7-29.

JONES, R. M. (Bobi): ‘ “Cyfriniaeth” Ann Griffiths’, Llên Cymru a Chrefydd, Abertawe: Christopher Davies, 1977, tt.470-6.

JONES, R. M. (Bobi): Ann Griffiths: Y Cyfrinydd Sylweddol (Pen-y-bont ar Ogwr: Llyfrgell Efengylaidd Cymru, 1977), tt.3-34.

JONES, R. M. (Bobi): ‘Ann Griffiths (1776-1805): Scriptural Mystic’, The Evangelical Magazine of Wales, 24:2 (April 1985), pp.14-16.

JONES, R. M. (Bobi): ‘Llythyrau Ann Griffiths [Rhan 1]’, Y Cylchgrawn Efengylaidd, 30:4 (Hydref 1993), tt.19-20 (yn ei gyfres ‘Y Dreftadaeth Deg’).

JONES, R. M. (Bobi): ‘Llythyrau Ann Griffiths [Rhan 2]’, Y Cylchgrawn Efengylaidd, 31:1 (Gaeaf 1993-94), tt.19-20 (yn ei gyfres ‘Y Dreftadaeth Deg’).

JONES, R. M. (Bobi): ‘Another Celtic Spirituality – The Calvinistic Mysticism of Ann Griffiths (1776-1805) [Part 1]’, Foundations, 38 (Spring 1997), pp.39-44.

JONES, R. M. (Bobi): ‘Another Celtic Spirituality – The Calvinistic Mysticism of Ann Griffiths (1776-1805) [Part 2]’, Foundations, 39 (Autumn 1997), pp.31-6.

JONES, Robert (Rhos-lan) (gol.): Grawn-sypiau Canaan, neu bigion o hymnau: gan mwyaf o waith . . . Wiliam Wiliams . . . Yr ail argraffiad, gydâ chwanegiad, Y Bala: R. Saunderson, 1805-06.

Brig

LEWIS, D. Morgan: ‘Ffurf Wreiddiol Emynau Ann Griffiths’, Cylchgrawn Cymdeithas Hanes y Methodistiaid Calfinaidd, 6:2 (Awst 1921), tt.2-7.

LEWIS, D. Morgan: ‘Ffurf Wreiddiol Hymnau Ann Griffiths. I’, Y Llenor, 3:2 (Haf 1924), tt.110-29.

LEWIS, D. Morgan: ‘Ffurf Wreiddiol Hymnau Ann Griffiths. II’, Y Llenor, 3:3 (Hydref 1924), tt.172-87.

LEWIS, H. Elvet (Elfed): ‘Ann Griffiths’, Sweet Singers of Wales, London: Religious Tract Society, [1889], chapter 4.

LEWIS, H. Elvet (Elfed): Ann Griffiths: Ei Hanes a’i Hemynau, Caernarfon: Cwmni’r Wasg Genedlaethol Gymreig, [1903].

LEWIS, Saunders: ‘Tröedigaeth Ann Griffiths’, Seren Gomer, 54:3 (Hydref 1962), tt.69-74.

LEWIS, Saunders: ‘Ann Griffiths: Arolwg Llenyddol’, Trafodion Anrhydeddus Gymdeithas y Cymmrodorion, Sesiwn 1965: Rhan 2, tt.244-56.

LEWIS, Saunders (tr. H. A. Hodges): ‘Ann Griffiths: A Literary Survey’, in Homage to Ann Griffiths, ed. James Coutts, Penarth: Church in Wales Publications, 1976, pp.15-30.

LEWIS, Saunders: ‘Ann Griffiths a Chyfriniaeth’, Y Traethodydd, cyf. 126, rhif 539 (Ebrill 1971), tt.99-103.

MORGAN, Derec Llwyd: ‘Ann yn Ei Dydd’, yn Dyfnallt Morgan (gol.), Y Ferch o Ddolwar Fach, Caernarfon: Gwasg Gwynedd, 1977, tt.81-99.

MORGAN, Derec Llwyd: ‘Emynau’r Cariad Tragwyddol’, Barddas, 94 (Chwefror 1985), tt.6-7.

MORGAN, Dyfnallt (gol.): Y Ferch o Ddolwar Fach, Caernarfon: Gwasg Gwynedd, 1977.

MORGAN, John (Yr Wyddgrug): ‘John Hughes, Pontrobert, ac Ann Griffiths’, Y Drysorfa, Awst 1898, tt.355-60.

MORGAN, John (Yr Wyddgrug): ‘John Hughes, Pontrobert, a Ruth ei Wraig’, Y Drysorfa, Ionawr 1899, tt.10-17.

MORGAN, John (Yr Wyddgrug): ‘Ann Griffiths, Ei Gwlad a’i Phobl’, Cymru, cyf. 30, rhif 174 (Ionawr 1906), tt.29-36.

MORGAN, Thomas (Myllon): ‘Am Dro i Ddolwar Fechan a Phontrobert’, Y Drysorfa, Gorffennaf 1905, tt.322-7.

PARRY-WILLIAMS, T. H.: Ann, Casgliad o Ysgrifau T. H. Parry-Williams, gol. Amy Parry-Williams, Llandysul: Gwasg Gomer, 1984, tt.279-84.

PRITCHARD JONES, Harri: ‘Seicoleg Ann Griffiths’, yn Dyfnallt Morgan (gol.), Y Ferch o Ddolwar Fach, Caernarfon: Gwasg Gwynedd, 1977, tt.27-42.

PUGHE, George Richard Gould: The Hymns of Ann Griffiths, of Dolwar Fechan, Translated into English Verse, Blackburn: Geo. H. Durham, 1900.

RAMAGE, Helen: ‘Y Cefndir Cymdeithasol’, yn Dyfnallt Morgan (gol.), Y Ferch o Ddolwar Fach, Caernarfon: Gwasg Gwynedd, 1977, tt.1-13.

RAMAGE, Helen: ‘Teulu Dolwar Fach’, yn Bro’r Eisteddfod (Cyflwyniad i Faldwyn a’i Chyffiniau), goln Gwynn ap Gwilym a Richard H. Lewis, Abertawe: Gwasg Christopher Davies, 1981, tt.213-28.

RICHARDS, Evan: A Short Memoir of Ann Griffiths with a Translation of Her Letters and Hymns, Cadoxton-Barry, Cardiff: E. J. Llewelin, 1916.

ROBERTS, Enid P.: ‘Cynefin Ann Griffiths: Almanac, Anterliwt a Baled’, Y Cymro, 25 Ionawr 1977, tt.12-13.

ROBERTS, G. T.: ‘Briwsion Hanes. 1. Ann Griffiths ac “Athrawiaeth y Drindod” Benjamin Jones’, Cylchgrawn Cymdeithas Hanes y Methodistiaid Calfinaidd, 41:1 (Mawrth 1956), tt.25-6.

ROBERTS, Gomer M.: ‘Trem ar Ei Bywyd’, yn Cofio Ann Griffiths, gol. William Morris, Caernarfon: Llyfrfa’r Methodistiaid Calfinaidd, 1955, tt.10-21.

ROBERTS, Gomer M.: ‘Mesur Wyth Saith Clonciog Ann Griffiths’, Bwletin Cymdeithas Emynau Cymru, 1:9 (Gorffennaf 1976), tt.258-61.

Brig

THOMAS, David: ‘Mesur Ann Griffiths’, Y Cerddor, 1:19 (Medi 1931), tt.300-2.

THOMAS, David: ‘ “Dyma Frawd a Anwyd Inni” ’, Yr Eurgrawn, 1947, tt.205-7.

THOMAS, David: Ann Griffiths ai Theulu, Dinbych: Gwasg Gee, 1963.

THOMAS, M. Wynn: ‘Ann Griffiths and Morgan Llwyd: A Comparative Study of Two Welsh Mystics’, Studies in Mystical Literature, 5:3 (1983), pp.23-39.

WILLIAMS, Daniel: Teithi Meddwl Ann Griffiths, Lerpwl: Gwasg y Brython, 1932.

WILLIAMS, Huw: ‘Alawon Ann Griffiths’, Y Goleuad, 8 Mawrth 1985, t.3 (yn ei gyfres ‘Mawl a Chân’).

WILLIAMS, J. Price: ‘Ei Chyfraniad Crefyddol’, yn Cofio Ann Griffiths, gol. William Morris, Caernarfon: Llyfrfa’r Methodistiaid Calfinaidd, 1955, tt.37-52.

WILLIAMS, R. R.: The Hymns of Ann Griffiths Translated into English, Liverpool: Brython Press, 1947.

WILLIAMS, William (Caledfryn): ‘Athrylith Ann Griffiths’, yn Morris Davies, Cofiant Ann Griffiths, Dinbych: Thomas Gee, 1865, tt.138-62.

WILLIAMS, William (Pantycelyn) ac eraill: Grawn-sypiau Canaan, neu bigion o hymnau: gan mwyaf o waith . . . Wiliam Wiliams . . . Yr ail argraffiad, gydâ chwanegiad, gol. Robert Jones (Rhos-lan), Y Bala: R. Saunderson, 1805-06.

Brig